مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ڪوבڪۓ

دلخوشی های مادرانه

چرا نی نی ام نمیخوابه ؟

چرا نی نی ام نمی خوابه؟       دلائل متعددی می توانند عامل و علت بدخوابی کودکان باشند.       نی نی سایت: دلائل متعددی می توانند عامل و علت بدخوابی کودکان باشند. در این مقاله 10 علت شایع این مشکل را بررسی می کنیم :   1. هنوز خیلی کوچک هستند : بعضی کودکان شب ها به سرعت به خواب می روند. برای دو ماه اول، نوزادان به شکل تصادفی در حدود 12 تا 18 ساعت در شبانه روز می خوابند. بیشتر نوزادان با رسیدن به 9 ماهگی شب ها می خوابند که البته منظور این است که 5 تا 6 ساعت بدون وقفه خواب هستند.   2. برای خوابیدن به کمک شما نیاز دارند : تکان دادن هر شب نوز...
15 بهمن 1393
1