.: شروع کار وبلاگ مامان نرگس تا این لحظه ، 5 سال و 6 ماه و 11 روز سن دارد :.
.: گل دخترم شیوا تا این لحظه ، 16 سال و 8 ماه و 15 روز سن دارد :.
.: گل پسرم آرمان تا این لحظه ، 13 سال و 9 ماه و 9 روز سن دارد :.