.: شروع کار وبلاگ مامان نرگس تا این لحظه ، 5 سال و 8 ماه و 12 روز سن دارد :.
.: گل دخترم شیوا تا این لحظه ، 16 سال و 10 ماه و 16 روز سن دارد :.
.: گل پسرم آرمان تا این لحظه ، 13 سال و 11 ماه و 10 روز سن دارد :.