.: شروع کار وبلاگ مامان نرگس تا این لحظه ، 6 سال و 8 روز سن دارد :.
.: گل دخترم شیوا تا این لحظه ، 17 سال و 2 ماه و 12 روز سن دارد :.
.: گل پسرم آرمان تا این لحظه ، 14 سال و 3 ماه و 6 روز سن دارد :.