.: شروع کار وبلاگ مامان نرگس تا این لحظه ، 5 سال و 4 ماه و 12 روز سن دارد :.
.: گل دخترم شیوا تا این لحظه ، 16 سال و 6 ماه و 16 روز سن دارد :.
.: گل پسرم آرمان تا این لحظه ، 13 سال و 7 ماه و 10 روز سن دارد :.