مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ڪوבڪۓ

دلخوشی های مادرانه

کلاه کریسمسی واسه بچه ها

1394/10/4 19:42
نویسنده : مامی جون نرگس
467 بازدید
اشتراک گذاری

Steps

Step 1 Christmas Elf Hat 1.  
Step 2 Christmas Elf Hat 2.

 
Step 3 Christmas Elf Hat 3.  
Step 4 Christmas Elf Hat 4.  (at least 22 x 14 inches) 
Step 5 Christmas Elf Hat 5.  
Step 6 Christmas Elf Hat 6.  
Step 7 Christmas Elf Hat Ask for an adult's help7.  
Step 8 Christmas Elf Hat 8.  
Step 9 Christmas Elf Hat 9.  
Step 10 Christmas Elf Hat 10.  
Step 11 Christmas Elf Hat Ask for an adult's help11.  
Step 12 Christmas Elf Hat 12.  
Step 13 Christmas Elf Hat 13.  
Step 14 Christmas Elf Hat
پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) ارسال نظر