شروع کار وبلاگ مامان نرگس شروع کار وبلاگ مامان نرگس ، تا این لحظه 7 سال و 2 ماه و 7 روز سن دارد
گل دخترم شیوا گل دخترم شیوا ، تا این لحظه 18 سال و 4 ماه و 11 روز سن دارد
گل پسرم آرمان گل پسرم آرمان ، تا این لحظه 15 سال و 5 ماه و 5 روز سن دارد

مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ڪوבڪۓ